QUALITY POLICY

We, Atilgan Shipping are active within the scope of “Ship Repair Brokering and Consultancy, Sales of Shipping Equipments” ;

 

 • Determining the needs and expectations of the Related Parties (Internal / External Context) and the requests on time, based on Customer satisfaction, quick responding to the requests, performing the operations on time and delivering quality services with competitive prices,
 • To follow and use high technology effectively in order to sustain customer satisfaction,
 • Adopting the understanding that all employees are responsible for quality and therefore placing quality awareness in all staff, providing training to improve their knowledge and skills, encouraging sleep and creativity,
 • To ensure the happiness and motivation of the employees,
 • To adopt the understanding of continuous improvement of the system by evaluating the Quality Targets, which can be measured based on the performance indicators of the processes defined in the system,
 • It is our quality policy to comply with National and International Regulations and Standards.

 

In this regard, We “Atılgan Shipping” undertake that, will determine our Quality Targets, review our targets continuously and expand this policy among all our employees.

KALİTE POLİTİKASI

ATILGAN SHIPPING olarak faal halde olduğumuz; ‘’GEMI TAMIR BROKERLİĞİ VE TAMİR DANIŞMANLIĞI, DENİZCİLİK ARAÇ-GEREÇLERİ ALIM VE SATIMI’’ kapsamı dahilinde;

 

 • İlgili taraf (İç/Dış Bağlam) ihtiyaç ve beklentilerini ve Müşteri memnuniyetini esas alarak değişen talepleri zamanında tespit etmek, taleplere hızlı yanıt vermek, zamanında operasyonları gerçekleştirip teslim etmek, kaliteli hizmet ve rekabet edilebilir fiyat sunmak,
 • Müşteri tatminini sürekli kılabilmek adına yüksek teknolojiyi takip etmek ve etkin kullanmak,
 • Kaliteden tüm personelin sorumlu olması anlayışını benimsemek ve bu nedenle tüm personele kalite bilincini yerleştirmek, bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitimleri sağlamak, uyuma ve yaratıcılığa teşvik etmek,
 • Personelin mutluluğunu ve motivasyonunu sağlamak,
 • Sistemde tanımlanan süreçlerin performans göstergelerine dayalı ölçülebilir, Kalite Hedeflerinin değerlendirilmesi yoluyla sistemin sürekli iyileştirilmesi anlayışını benimsemek,
 • Ulusal ve uluslararası kanun ve standartlara uymak,  kalite politikamızdır. 

 

Bu doğrultuda ‘’Atılgan Shipping’’ olarak Kalite Hedeflerimizi belirleyeceğimizi, hedeflerimizi sürekli gözden geçireceğimizi ve bu politikamızı tüm çalışanlarımız arasında yaygınlaştıracağımızı taahhüt ederiz.